Tanysgrifio
Cwblhewch y ffurflen hon i dderbyn amrywiaeth o wybodaeth yn ymwneud â busnes oddi wrth Economi a Mentergarwch Torfaen. Byddwn yn danfon gwybodaeth a newyddion atoch chi ynglŷn â:
  • Gwasanaethau, cynnyrch a chyfleoedd i’ch busnes
  • Gwahoddiadau i gymryd rhan mewn ymchwil yn ymwneud â busnes
  • Newyddion wedi’i bwyso ynglŷn â busnes a roddir i ni gan fudiadau a busnesau a all gael ei rhannu
  • Digwyddiadau busnes
Mae’r cyfathrebiadau yma am ddim a byddan nhw’n cael eu danfon mewn ffurf electronig. Cewch gyfle bob amser i ddewis peidio â’u derbyn. Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd ar waelod y dudalen hon.

Rhowch wybod i ni ychydig am eich busnes